Logo Loading

Ange ditt sökord

Kvalitet och certifiering

Awning the Italian way

KVALITET

Kvalitet och säkerhet kännetecknar BAT-produkter. För att uppnå och ständigt övervaka dessa krav har BAT avancerad utrustning som regelbundet genomgår kontroller, kontrollmallar för  produktionsavdelningarna och kontrollinstruktioner med datainsamlingsformulär för  kritiska process faser.
Det finns ett provningslaboratorium som genomför täthetstester på enstaka komponenter och färdiga markiser, en dynamometer för kontroll av fjädrarnas spänning, en mätutrustning för kontroll av armstyrka samt maskiner för cykliska utmattningsprov på de vikarms markiser.

CERTIFIERINGAR

Laboratoriet har även två riggar för provning av färdiga markiser, screenmarkiser, förankrade eller fristående pergolor, som testas i enlighet med de europeiska standarderna SS-EN13561 och SS-EN1932.
Resultat vid tester av vindmotståndet är en viktig del för CE-certifikatet som idag är obligatoriskt.
BAT har uppdaterat och genomfört certifieringarna av produkterna och vi är glada att kunna meddela att våra nya tester även ger en “garanti” för resistens mot vattenfickor, utöver klassificeringen av vissa markismodeller i högre klasser än tidigare.

CE-CERTIFIKAT

BAT tillhandahåller resultaten från varje provning till sina kunder som krävs för självcertifieringen och för att kunna märka slutprodukten med CE-märket. BAT anser att CE-certifikatet på deras produkter är en ytterligare garanti för effektivitet, hållbarhet och pålitlighet.

MADE IN ITALY

Kvaliteten på BAT-produkterna certifieras inte bara av nationella och internationella institut,
utan av det faktum att hela produktionskedjan hanteras av en filial inom koncernen.

PATENTER

16

DESIGNPATENT

21

UPPFINNINGSPATENT